Speelmogelijkheden & Contributie

 

Maandagavond

Van 18.30 tot 20.00 uur

training voor jeugd

   
 Van 20.00 tot 22.00 uur  vrij spelen voor senioren

Donderdagavond

Van 20.00 tot 22.00 uur         vrij spelen voor senioren
   
Check de agenda training senioren

 

   

Contributie per kalenderjaar

Contributie dient aan het begin van het kalenderjaar betaald te worden of naar rato als u gedurende het jaar lid wordt.

Mocht betaling in één keer niet mogelijk zijn, dan is het mogelijk om een alternatieve betalingsafspraak te maken met de penningmeester.

De contributie is inclusief shuttles, (professionele) begeleiding in de vorm van training en georganiseerde nevenactiviteiten (interne toernooien, speurtocht, etc.).

Bedrag:

Onder de 18 jaar € 90,00
Boven de 18 jaar € 135,00